danh bạ
danh bạ
  
    
Trang chủ >> Chủ tịch Hồ Chí Minh >> Những mẫu chuyện về Bác Hồ
Bác tặng khăn quàng.

Thứ 5, 23/08/2012

 Gió mùa đông bắc mới về lùa hơi lạnh vào phòng khách. Thấy Bác húng hắng ho, đồng chí Kay-sỏn nói:

- Bác không được khoẻ?

Bác lảng sang chuyện khác:

- Ở Lào không rét như ở Việt Nam. Các đồng chí có lạnh lắm không? Sao hai đồng chí lại không choàng khăn cổ?

- Thưa, hôm sang Hà Nội, trời còn ấm...

Bác đứng dậy mở tủ lấy ra hai khăn quàng mới, rồi nói:

- Đồng chí Xu-pha-nu-vông và tôi là người già, nhiều tuổi, mỗi người một khăn quàng mới...

Bác tháo chiếc khăn đang quàng, đưa đồng chí Kay-sỏn:

- Bác trao khăn này để đồng chí Kay-sỏn quàng.

Trên đường về, đồng chí Xu-pha-nu-vông nói:

- Chà, Bác với tôi mỗi người một khăn mới. Mới như nhau.

Đồng chí Kay-sỏn thì gật gật đầu:

- Còn tôi, tôi "kế thừa" chiếc khăn quàng của Bác...

Nguồn: theo Ngô Tuyển Sđd, T. 2, tr. 125. 

Bạn thấy website của chúng tôi như thế nào?


Bạn thấy website của chúng tôi như thế nào?
Rất đẹp
 
35.58%
148
Đẹp
 
19.23%
80
Xấu
 
18.75%
78
Rất xấu
 
26.44%
110
Tổng số lượt bình chọn: 416

hinh viec lam
hinh thi truc tuyen