danh bạ
danh bạ
  
    
Trang chủ >> Chủ tịch Hồ Chí Minh >> Tư tưởng Hồ Chí Minh
Di chúc Bác Hồ

Thứ 3, 07/05/2013

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊN VÀ CÔNG TÁC ĐOÀN

Thứ 2, 18/03/2013

Với quan điểm và nhận thức thanh niên là lực lượng có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự phát triển hiện tại và tương lai của đất nước, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn coi trọng và hết sức quan tâm đến vấn đề thanh niên.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ 5, 23/08/2012

PGS, TS. Trương Thị Thông Học viện Chính trị - Hành Chính quốc gia Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam là người cầm lái vĩ đại đưa con thuyền cách mạng Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Học Bác để mỗi người, mỗi tổ chức chúng ta tốt hơn, trong sáng hơn

Thứ 5, 23/08/2012

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu bài lược ghi phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức ngày 16/5/2012, tại Hà Nội.

Đào tạo người cán bộ trong Di sản Hồ Chí Minh

Thứ 5, 23/08/2012

(Tìm hiểu qua xây dựng lực lượng công chức) GS, TS. Nguyễn Hữu Khiển - Học viện Hành chính Sinh thời Hồ Chí Minh hết sức quan tâm và cũng đặc biệt thành công trong lĩnh vực xây dựng đội ngũ cán bộ. Những gì Người để lại trong lĩnh vực này cho đến nay mang tầm vóc của một di sản ở chỗ: nó cho thấy một phương pháp khoa học và tiên tiến; một chiến lược lâu dài cho đường lối và cách mạng nước nhà. Tại sao Người rất quan tâm đến việc xây dựng con người? Chúng tôi nhận thức từ những cơ sở sau đây: Người quan tâm đến hầu hết các đối tượng, các thế hệ, các tầng lớp trong cộng đồng; là người đứng đầu một nhà nước dân chủ người biết rõ những người cán bộ phải là những người có tài và có đức; Người thấy từ rất sớm về đội ngũ nhân lực cho hiện tại cũng như cho tương lai của dân tộc…

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ

Thứ 5, 23/08/2012

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người nêu một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thống kê trong di sản Hồ Chí Minh để lại có tới gần 50 bài và tác phẩm bàn về vấn đề đạo đức. Có thể nói, đạo đức là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Thứ 5, 23/08/2012

Nguyễn Văn Chi Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trong công tác xây dựng Ðảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm đến vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Người viết: "cán bộ là cái gốc của mọi công việc... Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém"1.

Bác Hồ với giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên

Thứ 5, 23/08/2012

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân ta luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò của đoàn viên, thanh niên, Người luôn dành tình cảm, sự quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, động viên đến các thế hệ thanh niên của nước nhà.

Bạn thấy website của chúng tôi như thế nào?


Bạn thấy website của chúng tôi như thế nào?
Rất đẹp
 
35.58%
148
Đẹp
 
19.23%
80
Xấu
 
18.75%
78
Rất xấu
 
26.44%
110
Tổng số lượt bình chọn: 416

hinh viec lam
hinh thi truc tuyen